top of page

Asemakaava ja kunnallistekniikka

 

Edesbyssä on vahvistettu asemakaava ja maisemaan sopivat rakennustapaohjeet. Kunnan vesi ja viemäri sekä tiet on valmiiksi rakennettuja hyvällä maapohjalla olevien tonttien rajalla.

  Aleella olevat kukkulat ja puitomaiset metsiköt on viheralueina suojeltu kaavassa rakentamiselta kuten koko ympäröivä peltomaisemakin. Lisäksi maaperä tonteilla mahdollistaa kotitarveviljelyn.

bottom of page